กาโปเอย์รา ศิลปะป้องกันตัวแบบประชิดตัว

capoeira

capoeira

กาโปเอย์รา เป็นศิลปะป้องกันตัวมีต้นกำเนิดมาจากประเทศบราซิลเป็นการผสมผสานระหว่างการเต้น กายกรรม ดนตรี เริ่มโดยทาสชาวแอฟริกาในประเทศบราซิล เลยมีการเถียงกันว่าจริงๆ แล้ว กาโปเอราย์ เริ่มแรกอาจมีต้นกำเนิดที่แอฟริกาก็เป็นได้ กาโปเอย์รา แบ่งได้เป็น 2 รูปแบบ คือ 1. การฝึกแบบดั่งเดิม 2. การฝึกแบบอังกอลา

โดยในช่วงคริสต์ศตวรรษ 16 -19 ชาติโปรตุเกสได้นำทาสชาวแอฟริกาตะวันตกมายังทวีปอเมริกาใต้นำเข้ามาในประเทศบราซิล (ประมาณ 4 ล้านคน)  ทาสชาวแอฟริกันพวกเขาได้นำวัฒนธรรมพวกเขามาด้วย ในกลุ่มทาสเล็ก กาโปเอย์รา ได้เริ่มขึ้นเพื่อใช่ในการป้องกันตัวจากทหารโปรตุเกส และในขณะนั้นได้เริ่มมีการสอนกาโปเอย์ราเกิดขึ้น

การต่อสู้กาโปเอย์ราจะเป็นการโจมตีด้วยการเตะ การใช้หัวโขก การปัด ในบางครั้งจะมีการใช้มือบ้าง กาโปเอย์ราเป็นที่นิยมมากในประเทศบราซิลยังถือว่าเป็นการต่อสู้ที่เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติประเทศบราซิลอีกด้วย