การป้องกันตัวด้วยอาวุธ

i ki do

การป้องกันตัวถือได้ว่าเป็นศิลปะการป้องกันตัวอีกอย่างที่ทั่วโลกนิยมทำกันเพราะว่าสามารถชีตัวเอง

ได้ในเวลาเกิดปัญหาขึ้นกับตัวเองซึ่งก็จะแบ่งเป็นสายๆ ดังต่อไปนี้ การต่อสู้แบบระยะประชิด การต่อสู้แบบใช้อาวุธ

การต่อสู้แบบใช้อาวุธนั้นก็มีอยู่ด้วยกันหลายออย่างเช่น เคนโด เพราะว่าเป็นอาวุธที่มีความยาวและจับถนัดมือหรืออีกอย่างก็คือกีฬาฟันดาบก็ได้

ถ้าหากใช้อย่างถูกวิธีก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญอาวุธประเภทใกล้ตัวแขนงฟันดาบไปเลย หนึ่งในนั้นก็ถือได้ว่าเป็นมรดกไทยของที่สืบสารมาตั่งแต่อดีตนานมาแล้วด้วยเพราะคนสมัยก่อนนั้นต่อสู้กันด้วยหมัดและก็มัดเท่านั้น