การป้องกันตัวด้วยเท้าและหมัด

fight

ประวัติศาสตร์ไทยเรานั้นการต่อสู้ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติไทยเลยก็ว่าได้เนื่องจากก่อนที่จะมีประเทศไทย

มานั้นต้องแรกมาด้วยเลือดเนื้อซึ่งก็ต้องแรกมาด้วยการต้อสู้และการต่อสู้ส่วนใหญ่ที่แรกมานั้นก็คือการต้อสู้ด้วยอาวุธที่ที่ใกล้นั้นก็คือศิลปะแม่ไม้มวยไทยนั่นเองเพราะว่าอาวุธใกล้ตัวนั้นสามารถกำจัดคู่ต่อสู้ได้ด้วยเท้าและหมัด

ซึ่งมันสามารถกำจัดจุดตายได้อย่างเช่นการเตะโดนที่ส่วนหัวหรือการชกที่ปลายคางของคู่ต่อสู่หรือจะเป็นการเตะหรือตายไปในช่วงของลิ้นปี่ในช่วงของท้องกล้ามเนื้ออ่อนจะสามารถกำจัดจุอ่อนของคู่ต่อสู้ได้ให้น็อคหรือสลบหรือช้าลงได้เช่นกัน