ศิลปะป้องกันตัวแบบประชิดตัวประเภท คาราเต้

karata

คาราเต้ หรือที่เรียกว่าศิลปะป้องกันตัวที่มีประวัติมาอย่างยาวนานที่ทั่วโลกกล่าวถึงว่าเป็นศาสตร์การต่อสู้ที่ทั่วโลกต่างกลัวกัน

เพราะว่าเป็นการต่อสู้ที่ไม่รู้จะจะหยุดหรือจะจบที่ตรงไหนแล้วจะต้องป้องกันในจุดต่างๆ ได้อย่างไรถ้าไม่รู้หรือไม่ได้เรียนวิชาคาราเต้มา คาราเต้

การใช้ทุกส่วนของร่างกายมาเป็นอาวุธ โดยคาราเต้จะแบ่งลำดับขั้นเป็นสายเชือกโดยจะแบ่งเป็นดังนี้

ขาว เหลือง เขียว ฟ้า น้ำตาล ดำ โดยแต่ละสีแบ่งขั้นกันอย่างชัดเจนว่าคนไหนฝึกถึงไหน

ลำดับไหนแล้วหากอยู่สายขาวถ้าฝึกแบบสายขาวเก่งก็ต้องไปสอบเลื่อนขั้นขึ้นมาเป็นสายเหลืองหากเรียนสายเหลืองเสร็จก็ต้องไปสอบสายเขียว ตามลำดับขั้นต่อไปเลื่อยๆ จนถึงสายดำคือจบหลักสูตรของคาราเต้