ศิลปะป้องกันตัวแบบประชิดตัวประเภท Jiu-jitsu

JIU-JITSU

บราซิลเลี่ยน ยูยิสสุ เป็นวิชาป้องกันตัวมาจาก วิชาโคโดกัน ยูโด และยูยิสสุของญี่ปุ่น  โดยชาวญี่ปุ่นชื่อว่า มิตซึโยะ มาเอดะ ได้นำไปพัฒนาที่ประเทศบราซิล

เป็นนักยูโดที่มีชื่อเสี่ยงที่รับหน้าที่เป็นผู้เผยแพร่ยูโดในต่างประเทศ ได้นำวิชา judo ไปเผยแพร่ในประเทศบราซิลปี 1914 มาเอดะเคยเป็นผู้ฝึกซูโม่

ต่อมาก็ได้เปลี่ยนมาเป็นผู้ฝึกยูโด โดยในสมัยนั้นเป็นวิชาที่เพิ่งคิดค้นเข้ามาใหม่โดย จิโกโร่ คาโน่ วิชานี้จึงถูกเรียกว่า คาโน่ ยูยิสสุ

วิชา บราซิลเลี่ยน ยูยิสสุ มีการพัฒนาไปเลื่อยๆ โดยในปัจจุบัน บราซิลเลี่ยน ยูยิสสุ ได้ถูกนำไปใช้ในการแข่ง valetudo อีกด้วยต่อมาวิชานี้ก็ได้มีการสอนเกิดขึ้นในต่างประเทศ