ศิลปะป้องกันตัวแบบประชิดตัวประเภท เคนโด

ken do

เคนโดเป็นศิลปะป้องกันตัวประเภทหนึ่งมีความหมายคือ วิถีแห่งดาบ โดยมีพื้นฐานของการใช้ดาบซามูไร

และพัฒนากลายมาเป็นกีฬาเคนโด และตอนนี้ได้กลายมาเป็นกีฬาที่กำลังได้รับความนิยมกว่า 28 ประเทศทั่วโลก นอกจากเคนโดจะเป็นศิลปะการต่อสู้แล้วยังมีจิตวิญญาณทางด้านศาสนาอีกด้วย การเล่นเคนโดต้องอาศัย จิตใจ ,

ดาบ และร่างกาย รวมเข้าเป็นหนึ่งเดียวอุปกรณ์ของเคนโดจะใช้ดาบไม้ไผ่ ประสานจิตให้รวมกันเป็นหนึ่ง มีหลายกระบวนท่า

กีฬาเคนโดเป็นที่นิยมของประเทศญี่ปุ่น ประเทศอื่นๆ รวมไปถึงประเทศไทยอีกด้วย ถือว่าเป็นศิลปะการต่อสู้ที่สืบทอดกันมาหลายช่วงอายุคนเลยก็ว่าได้