ศิลปะป้องกันตัวแบบประชิดตัวประเภท เทควันโด

ken do

เทควันโด หรือศิลปะป้องกันตัวแบบการต่อสู้ซึ่งในปัจจุบันนั้นนิยมนำเอามาเป็นเกมส์กีฬาแข่งขันกันในหลายๆ

ประเทศซึ่งเทควันโดมีหลักการต่อสู้โดยใช้เท้าและก็หมัดจะใช้หลักการเตะ

ซึ่งศิลปะเทควันโดได้เข้าสู่เกมส์กีฬาโอลิมปิกในการลงแข่งโอลิมปิกจะต้องมีเครื่องป้องกันอย่างเช่นที่ใส่ที่หัวและที่หน้าอกและที่ส่วนเท้าเพื่อเซฟในจุดต่างๆ

ที่ก่อให้เกิดอันตรายได้กับตัวนักกีฬาเองได้เช่นกัน ใส่ส่วนของการฝึกก็จะเป็นไปตามระบบระเบียบขั้นที่ต้องการที่จะให้ทุกคนที่ได้เล่าเรียน

วิชาศิลปะการต่อสู้แบบเทควันโดนำเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยที่ไม่นำเอาไปใช้ในทางที่ผิด ศิลปะการต่อสู้คือการป้องกันตัวเองจากสิ่งอันตรายที่มาจากที่เราไม่รู้ตัว