ศิลปะป้องกันตัวแบบประชิดตัวประเภท KRAV MAGA

KRAV MAGA

คราฟมากา เป็นศิลปะการต่อสู้ของชาวอิสราเอลถูกคิดค้นโดย อีมี ลิกเตนเฟลด์ วิชานี้เป็นศาสตร์ป้องกันตัวจากลุ่มฟาสซิสต์ของประเทศเชโกสโลวาเกียในช่วงปี ค.ส. 1930 และได้นำมา

เป็นการฝึกของกองทัพของอิสราเอล คราฟมากา เป็นศิลปะป้องกันตัวหลายประเภทมารวมเอาไว้อย่างเช่น มวยปล้ำ , มวยไทย , มวย , ไอคิโด , ยิวยิตสุ และยูโด

เป็นต้น โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการป้องกันตัวที่สมบูรณ์มีประสิทธิภาพ

และจะใช้การโจมตีกลับอย่างรุนแรงรวดเร็วคราฟมากาเป็นการสอนให้หลีกเลี่ยงการโจมตี หรือ การปะทะ แต่ถ้าจวนตัวจริงๆ ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ก็ต้องสู้ให้ใช้เวลาน้อยที่สุด เป็นศิลปะการต่อสู้อีกหนึ่งประเภทที่น่าสนใจ