ศิลปะป้องกันตัวแบบประชิดตัวประเภท ยูโด

U do

ยูโด เป็นศิลปะป้องกันตัวของประเทศญี่ปุ่นมีชื่อเต็มว่า โคโดกัง ยูโด กำเนิดโดย คะโน จิโงะโระ ศิลปะป้องกันตัวยูโดมีชื่อเดิมเรียกว่า

ยูยิสสุ เป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวที่ต่อสู้กับคู่ต่อสู้ที่ถืออาวุธได้ด้วยมือเปล่า แต่ คะโน จิโงะโระม่องเห็นว่าการฝึก ยูยิสสุ นั้นไม่สามารถที่จะฝึกได้อย่างเต็มรูปแบบ เพราะว่ามันอาจจะเกิดอันตรายกับผู้ฝึกได้ คะโน จิโงะโระ จึงดัดแปลงการฝึกให้สามารถฝึกได้แบบจริงจัง โดย

มี 3 เทคนิคในการฝึกก็คือ 1. นาเงวาซา เกี่ยวกับการทุ่ม 2. กะตะเมวาซา เป็นการจัดการคู่ต่อสู้ด้วยการกอดรัด 3. อาเตมิวาซา เป็นเทคนิคเกี่ยวกับการชกต่อย ยูโดเป็นศิลปะป้องกันตัวเขนงหนึ่งที่ได้รับความนิยม