ศิลปะป้องกันตัวแบบประชิดตัวประเภท Wing Chun

WING CHAN

Wing Chun เป็นการต่อสู้อีกเขนงหนึ่งของศิลปะป้องกันตัวประเทศจีน หรือ ที่เรารู้จักกันในชื่อว่ากังฟู Wing Chun

หรือ หวิงชุน เกิดขึ้นมาในสมัยราชวงศ์ชิง แต่ หวิงชุนก็แตกต่างจากมวยกังฟูทั่วไปเนื่องจากไม่จำเป็นต้องใช้พละกำลัง

และความแข็งแกร่งมากนักเป็นศิลปะที่ส่วนใหญ่จะเน้นการป้องกันตัว และการโจมตีระยะสั้นที่มีความรวดเร็ว

หวิงชุนเป็นศิลปะการต่อสู้ที่ได้ถูกถ่ายทอดมารุ่นต่อรุ่น โดย มวยหวิงชุน โด่งดังได้เพราะยิปมัน และก็ได้กลายมาเป็นที่รู้จักในสากลโลก

และยิปมันก็ได้ถ่ายทอดวิชานี้ให้กับ บรูซ ลี และต่อมาก็ได้กลายเป็นนักแสดงที่โด่งดังไปทั่วโลก หวิงชุนในประเทศไทยได้มีมาตั้งแต่ ค.ศ. 1988 โดยผู้นำเข้ามาคือ อาจารย์ อนันต์ ทินะพงศ์ ได้ร่ำเรียนวิชานี้มาจากประเทศอเมริกา